Autoklub ČR nesmí nutit k členství

30.03.2015 22:46

TZ: Autoklub ČR nesmí nutit k členství

Městský soud v Praze vydáním předběžného opatření zakázal Autoklubu ČR (AČR), vedeném Romanem Ječmínkem a Janem Šťovíčkem, vynucovat členství v AČR pro všechny žadatele licencí. Licence je třeba k účasti v závodech i jejich organizování.

 

„AČR mohl zneužít příležitosti změny stanov, uložené novým Občanským zákoníkem, a vložil do nich nová ustanovení, která slouží k získání monopolního postavení v oblasti sdružování při provozování automobilového a motocyklového sportu v České republice. Podle rozhodnutí Městského soudu si tím AČR nezákonně navyšuje vlastní členskou základnu. Přitom každý dobře ví, že počet členů přímo souvisí s výší státních dotací. Většina takto „připsaných“ členů se jimi stává navíc nedobrovolně a nevědomky,“ popisuje tuto situaci mediální konzultant Miroslav Forman.

 

Podobná praxe není známá nikde na světě a ani mezinárodní organizace FIA a FIM při akcích pořádaných dle jejich řádů něco podobného nevyžadují.

 

Městský soud v Praze tak rozhodl, že některá ustanovení stanov AČR z listopadu 2014 jsou v rozporu s principem svobodného a dobrovolného sdružování, stejně jako demokratických zásad spolkové činnosti.

 

Soud především zakázal používat ustanovení, podle kterého každý, kdo chce získat závodnickou licenci, se musí stát automaticky, povinně a dobrovolně-nedobrovolně členem AČR. Zablokován je též bod stanov, který znemožňuje právo volit a být volen do orgánů AČR a hlasovat či jiným způsobem rozhodovat o činnosti AČR pro velkou část členů spolku. Stanovy také znemožňují lidem, kteří by byli členem jakéhokoliv jiného spolku s obdobným předmětem činnosti, volit a být volen do orgánů AČR, zakazují dokonce být statutárním orgánem, členem výboru nebo revizní komise (revizorem) pobočných spolků AČR.

 

“Jsem potěšen, že soud také jmenovitě zmínil kuriózní ustanovení, které nařizuje povinnost všech členů dodržovat Etický kodex AČR, který např. zakazuje členům AČR domáhat se svých práv soudní cestou a de facto si také stěžovat na vedení klubu,“ nezakrývá osobní smutné zkušenosti Zdeněk Vrátníček, muž jenž závodí v rallye sportu už 35 let.

 

Městský soud rovněž vyslovil zákaz používat ustanovení v žádosti o licenci jezdce, licenci soutěžícího, týmové členství stejně jako v žádosti o vystavení licence činovníka. Neplatná je tedy formulace, kterou žadatelé současně s žádostí mají brát na vědomí, že se s vydáním příslušné licence automaticky stávají členem AČR.

 

Podrobnější informace: Zdeněk Vrátníček, 775 424 111

 

Redakce ÚAMK ČR

Na Strži 9, Praha 4