Pozor na pomluvy, pane V.V.

08.07.2016 22:40
Bohužel i s tím se v životě člověk setká, i když je to odporný a odplivnutí hodný hnus... Upozorňuji pouze pána s výše zmíněnými iniciály, že pokud se mi potvrdí, co jsem slyšel, platí pro něj a pro všechny ostatní řádky níže:

Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 184Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.